Om oss

Home

Bakgrund

Emito AB är ett familjebolag som grundades 1998 av Mikael, Karin, Arne och Kristina Thorvaldsson. Grundarna skapade inledningsvis Emito för att samla och prova ett antal kreativa idéer som dom bar på. Det mest framgångsrika var konsultverksamhet inom programvara för säkerhetskritiska system – Mikaels specialområde. Snart visade projekten relaterade till sällskapsspel att ha mycket stor potential och Emito Entertainment skapades för att driva dessa projekt vidare.

Vision

Emito Entertainments vision är att kunna förse marknaden med nya spännande sällskapsspel som kombinerar den traditionella spelformen med ny teknik i form av CD och DVD.

Vi tror att CD och DVD blir mer och mer lättillgängligt i hemmen. Dessa media är idag relativt outnyttjade av sällskapsspel trots att de har en otrolig potential.

Strategi

Emito Entertainments strategi är att utveckla nyskapande spel med minimala egna resurser. Emito Entertainment består av en liten kärna spelskapare som tar fram och initialt utvärderar nya spel. Emito Entertainment köper sedan in de tjänster som behövs för att realisera spelen ex. projektledare, designers, sekreterare, provspelare mm.

Emito Entertainments strategi är att kombinera den fysiska spelkänslan hos vanliga sällskapsspel med den teknik som finns lättlillgänglig (ex CD-spelare). Tekniken måste kännas som en naturlig del av spelet och får inte kännas påträngande. Detta kräver stor omsorg vid spelutformningen.

Emito Entertainments strategi är att sälja spelen efter utvecklingsfasen till duktiga spelproducenter.

Styrkor

Emito Entertainment har stor kompetens inom datorområdet vilket gör att kostnaderna för datorstöd vid utveckling och produktion kan hållas låga. Det gör också att Emito Entertainment vågar ta sig an spelidéer som innehåller stora mängder information och ny teknik.

Emitos Entertainments lilla organisation och projektorienterade strategi gör att vi kan åstadkomma mycket med små medel. Vi vågar ge oss på den kostsamma processen att licensiera andras material vilket ger våra spel en världslig närvaro.